• Bestel gemakkelijk online
 • Gratis thuisbezorgd vanaf € 75
 • Gratis afhalen en retourneren in de winkel
 • Persoonlijk advies in onze winkel
menu
0
Vandaag geopend van 09:00 tot 20:00

Privacyverklaring Sascha Diertotaal

Sascha Diertotaal verzamelt persoonsgegevens via de winkel en website. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, waarbij we de huidige wet- en regelgeving in acht nemen.

In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verzamelen en met welke reden we dit doen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over een door u besteld artikel, kunnen wij contact met u opnemen naar aanleiding van een vraag of klacht, spaart u voor extra korting met het spaarsysteem of kunt u, indien gewenst, onze nieuwsbrief ontvangen. Ook leest u in onze privacyverklaring hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Sascha Diertotaal behoudt zich het recht voor de privacyverklaring tussentijds aan te passen. De laatste versie vindt u altijd op deze pagina van onze website.

Lees hieronder ons volledige privacybeleid.


Privacyverklaring Sascha Diertotaal

Sascha Diertotaal vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Sascha Diertotaal kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Sascha Diertotaal is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

 
Telefonisch 0316 - 28 24 50
E-mail info@saschadiertotaal.nl
Post Rijksweg 25
6921 AC  Duiven
Nederland
Bezoek Rijksweg 25
6921 AC  Duiven
Nederland

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen onder meer de navolgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken:

 • uw naam, werk-, woon- en bezorgadres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • bestelgeschiedenis;
 • aantekening uit ons klantcontact met u;
 • camerabeelden;
 • uw functie in het geval er zakelijk contact met u plaatsvindt.

Wilt u gebruik maken van een klantenkaart of doet u uw aankopen bij ons via de webshop dan is voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan ons verstrekt. Afhankelijk van wat u bij ons koopt of welke dienst u van ons afneemt, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wenst u de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Koopt u uw producten bij ons in de winkel of maakt u gebruik van onze diensten in de winkel zonder daarbij in beide gevallen gebruik te maken van een klantenkaart dan hebben wij in beginsel geen persoonsgegevens van u nodig en zullen wij die dan ook niet verwerken. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren. Dit geldt ook voor de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook de persoonsgegevens gebruiken die wij verkrijgen uit andere bronnen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen klantencontact
  De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) het beantwoorden en/of afhandelen van vragen en/of klachten.
 2. Ter uitvoering van een overeenkomst
  Wij verwerken persoonsgegevens van u ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten. Dit zodat wij onze diensten en/of producten aan u kunnen aanbieden, leveren, onze service / garanties kunnen bieden en/of voor het (af)geven van advies en offertes over onze diensten en/of producten. Voorts noteren wij bijvoorbeeld uw gegevens om u te laten weten dat door u bestelde producten in onze winkel zijn binnengekomen.
 3. Direct marketing / verzamelen klantreviews om dienstverlening te kunnen optimaliseren
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes – waaronder kan vallen het verzoek aan u om ons te beoordelen - en uitnodigingen te kunnen versturen via o.a. e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing wensen wij u informatie te doen toekomen over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Zo houden wij u bijvoorbeeld op de hoogte van de laatste trends, diervoeding, aanbiedingen voor uw (huis)dier en activiteiten die wij in onze winkel organiseren.
 4. Klantenaccount en klantenpas
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken en/of een klantenpas aan te vragen. De voor het klantenaccount doorgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling(en). Daarnaast hoeft u niet iedere keer uw persoonsgegevens bij een volgende bestelling opnieuw in te voeren. Tot slot bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Vraagt u een klantenpas aan, dan verwerken wij uw naam en adres. Met de klantenpas kunt u voor extra korting sparen op producten en/of diensten uit onze winkel.
 5. Retourneringen van bestellingen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.
 6. Wettelijke verplichting
  Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken en verstrekken uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.
 7. Het debiteurenbeheer en de incasso van vorderingen ten aanzien van onze debiteuren
  Wij verwerken persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) uitvoeren van een telefoongesprek om u als debiteur te herinneren aan een openstaande vordering en (iii) het laten uitvoeren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen.
 8. Ter verdediging tegen juridische aanspraken
  Wij kunnen uw persoonsgegevens (laten) verwerken om onszelf te (kunnen) verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.
 9. Bedrijfsbeveiliging
  Onze winkel c.q. het bedrijfspand, eigendommen, onze klanten en medewerkers worden beveiligd met verschillende camera’s waardoor beelden van u kunnen worden gemaakt bij een bezoek aan ons pand.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze (andere) producten en/of diensten;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact, zoals het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • voor de opslag van uw persoonsgegevens op een externe server ;
 • in het kader van beveiliging c.q. om diefstal tegen te gaan;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij gebruik maken van verzendingsbedrijven voor de bezorging van pakketten en post, transporteurs voor de levering van uw bestelling(en), leveranciers van producten, onderdelen of materialen, ingeschakelde zzp-ers, een leverancier van een online ondertekendienst of een derde partij voor de afhandeling van betalingen;
 2. wij kunnen een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met een overheidsinstantie;
 3. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld website- en marketingbureaus voor het personaliseren en optimaliseren van de website en het laten verspreiden van marketingmateriaal;
 4. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen en onze website;
 5. wij kunnen gebruik maken van een rechtsbijstandsverzekeraar, incassobureau of advocatenbureau voor het innen van een vordering op u of het oplossen van een geschil met u;
 6. onze boekhouder, een administratiekantoor of een andere adviseur kunnen persoonsgegevens van u ontvangen indien dit nodig is voor de werkzaamheden die zij voor ons uitvoeren;
 7. wij kunnen gebruik maken van een externe server voor de opslag van uw persoonsgegevens, ten behoeve waarvan wij uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken
 8. om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te laten vernietigen, kunnen wij gebruik maken van een datavernietigingsbedrijf;
 9. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar ten behoeve van onze aansprakelijkheid;

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Dit is anders als een derde wordt ingeschakeld om ten behoeve van ons persoonsgegevens te verwerken en aldus in dat kader persoonsgegevens van u vanuit ons ontvangt. In dat geval sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls), dat onze wachtwoorden regelmatig worden gewijzigd, dat ons pand is beveiligd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. De gegevens die u online bij ons achterlaat (wanneer u bijvoorbeeld een account aanmaakt of een bestelling plaatst), worden beschermd door een beveiligde SSL-verbinding op onze website. Daarnaast bewaren wij uw gegevens in ons kassasysteem en in een beveiligde database. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@saschadiertotaal.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt dat wij deze in ieder geval niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het kunnen voldoen aan de door ons aan u afgegeven garanties en het kunnen afhandelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende afgegeven garanties.

Mocht u bij ons een account hebben aangemaakt op de website dan wel via onze winkel een klantenpas hebben aangevraagd dan zullen wij de in dat kader door ons van u bewaarde persoonsgegevens bewaren zolang u actief klant bij ons bent. Bent u geen actieve klant meer, dan kunnen wij uw gegevens tot maximaal 7 jaar bewaren na de laatste aankoop in verband met wettelijke verplichtingen. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Daarnaast kunt u uiteraard ook zelf een verzoek doen uw (gegevens uit uw) account te laten verwijderen of uw klantenpas inclusief gegevens te laten verwijderen.

Bij het betreden van onze winkel worden mogelijk beelden gemaakt door onze beveiligingscamera’s. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij er aanleiding is de beelden langer te bewaren.

Mocht er voor het verwerken van persoonsgegevens een (langere) wettelijke termijn gelden voor het bewaren van de persoonsgegevens dan wordt die termijn uiteraard aangehouden.

Tot slot geldt dat mochten wij u persoonsgegevens voor bijvoorbeeld direct marketing verwerken op basis van de door u afgegeven toestemming, wij die persoonsgegevens verwerken totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking. Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief dan wordt uitsluitend uw e-mailadres opgeslagen. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich gemakkelijk uitschrijven. U vindt een link naar de afmeldpagina onderin onze e-mails. Bij het afmelden wordt uw e-mailadres ook direct verwijderd uit onze e-maildatabase.

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij wijzen u er zekerheidshalve op dat wanneer u beschikt over een webshopaccount, u toegang heeft tot uw persoonsgegevens in de ‘Mijn Account’ omgeving op onze website. U kunt uw persoonsgegevens indien gewenst zelf in de voornoemde omgeving aanpassen.

Naast voornoemde rechten, heeft u het recht te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om bepaalde persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze aan een door u genoemde organisatie over te laten dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@saschadiertotaal.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer af. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31-07-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.